FANDOM


Załamanie nerwowe - stan istoty żywej, który powoduje nagłą i okresową zmianę jej zachowania na nietypowe dla niej.

Zwierzęta Edytuj

Zwierzęta mogą popaść w stan Manhunter, w którym będą polowały na wszystkich ludzi w okolicy.

Przyczyny szału zwierząt:

  • Wydarzenie losowe powodujące losowe oszalenie zwierzęcia na mapie
  • Użycie przedmiotu
  • Pojawienie się stada oszalałych zwierząt w wyniku wydarzenia

Szału nie należy mylić z polowaniem, którego ofiarą mogą popaść ludzie

Ludzie Edytuj

Ludzie wpadają w załamanie nerwowe, jeśli ich nastrój znajduje się poniżej określonego poziomu:

  • Ekstremalny próg załamania: 5%
  • Poważny próg załamania: 20%
  • Lekki próg załamania: 35%

Progi mogą być modyfikowane przez cechy. Zależnie od przekroczonego progu, załamanie będzie wyglądać różnie.

Załamany kolonista przestaje być pod kontrolą gracza - nie wykonuje przydzielonych mu zadań, nie można go też powołać pod broń. Próba aresztowania może skończyć się przejściem w stan berserka. Po aresztowaniu kolonistę najlepiej wypuścić - powróci on do kolonii.

Rodzaje załamania u ludzi Edytuj

Lekkie Edytuj

Obżeranie się Edytuj

Kolonista będzie zjadał wszystko, co jest dostępne.

Mija po pewnym czasie lub gdy kolonista pójdzie spać.

Ukrywanie się w pokoju Edytuj

Kolonista ukrywa się w pokoju i odmawia wyjścia. Nie będzie podejmował działań mających na celu zapełnienie jego potrzeb. Trwa krótko, ale może być niebezpieczne, bo może doprowadzić do wygłodzenia i wyczerpania

Chodzenie smutnym Edytuj

Kolonista będzie przez krótki czas chodził bez celu.

Poważne Edytuj

Psychotyczne wędrowanie(oszołomienie) Edytuj

Kolonista chodzi bez celu, podobne jak w lekkim załamaniu, lecz trwa to dłużej.

Odurzenie się używkami Edytuj

Kolonista spróbuje zapomnieć o problemach poprzez odurzanie się za pomocą używek(piwa, skrętów). Pojawia się tylko, jeżeli kolonia takowe posiada.

Osoby z cechą zainteresowany używkami będzie czasami wpadała w taki stan niezależnie od nastroju.

Załamanie kończy się z czasem lub z chwilą pójścia do łóżka.

Ekstremalne Edytuj

Berserk Edytuj

Kolonista staje się niebezpieczny dla wszystkich wokół. Może używać drzwi zablokowanych/zabronionych. Nie zamyka za sobą drzwi. Zaatakuje każdą żywą istotę wręcz, i nie poprzestanie aż do czasu jej powalenia/zabicia. Może to spowodować trwałe rany u załamanego lub kolonistów, a nawet śmierć któregoś z nich.

W walce z berserkiem nie należy używać broni palnej, lecz białej lub pięści, aby go nie zabić.

Po obaleniu berserk nie musi być aresztowany, i po odzyskaniu przytomności wraca do kolonii.

Szał piromanii Edytuj

Kolonista z cechą piroman może wpaść w ten stan, niezależnie od nastroju. Kolonista zaczyna podpalać wokół wszystko, co jest palne.

Najlepiej jest na bieżąco gasić pożary, a wówczas załamanie to nie będzie zagrożeniem i minie z czasem.

Odurzanie się twardymi narkotykami Edytuj

Kolonista w tym załamaniu będzie zażywał dostępne twarde narkotyki(oprócz lucyferium i penoxycyliny). Może prowadzić do przedawkowania i śmierci.

Osoba zainteresowana używkami może wpaść w ten nastrój niezależnie od nastroju.

Załamanie kończy się z czasem lub z chwilą pójścia do łóżka.