FANDOM


Zleca kolonistom podjęcie się wycięcia i usunięcia roślin. Spowoduje to zebranie jakichkolwiek zasobów z pola uprawnego przed jego zniszczeniem. Można kliknąć i przeciągnąć to narzędzie, aby zamówić kolonistów w celu usunięcia roślin z dużych obszarów. Narzędzie to może być również wykorzystane do usuwania drzew, które nie są w pełni wyrośnięte, a zatem tych których nie można wybrać z użyciem polecenia tnij drewno. Drzewa, które nie są w pełni dojrzałe i są wycinane przy użyciu tego narzędzia nie da pełnej liczby kawałków drewna.

Tylko koloniści przypisani do wycinania roślin mogą wycinać rośliny. Prędkość cięcia roślin zależy od rosnących umiejętności kolonistów w tej dziedzinie.