FANDOM


Składowiska to obszar w którym, koloniści przechowują różne przedmioty. Koloniści z odpowiednim priorytetem "Transportu" przenoszą przedmioty, które nie znajdują się w magazynie. Aby koloniści transportowali przedmiot należy najpierw zezwolić na jego używanie. Wtedy kolonista przenosi je do odpowiedniego magazynu, jeśli jest to możliwe. Zaleca się dokładny transport przedmiotów w celu zminimalizowania czasu poświęcanego na transport zasobów do np. Budowy.

Umieszczanie Składowiska Edytuj

Aby umieścić składowisko, użyj przycisku Składowisko w zakładce Obszary w menu Architekt. Następnie kliknij i przeciągnij, aby narysować obszar. Wykonanie tych samych czynności na już istniejącym składowisku zwiększy go. Przy tworzeniu składowisk wszystkie przedmioty obecnie zajmujące wyznaczone kratki będą automatycznie uważane za część składowiska, nawet jeśli ustawienia składowiska nie pozwalają na te konkretne elementy. Usunięcie składowiska działa dokładnie tak samo, ale przy użyciu przycisku "Usuń obszar". Spowoduje to skasowanie określonego obszaru.

Stosowanie Składowiska Edytuj

Po stworzeniu składowiska, koloniści z właściwym priorytetem pracy automatycznie przenoszą przedmioty do składowiska, gdy będą dostępne, i dopóki składowisko nie będzie pełne.

Jedną z metod zapewnienia Twoim rzemieślnikom surowego materiału na miejscu jest umieszczenie małego składowiska obok stołu roboczego. Spowoduje to przyspieszenie produkcji, ponieważ rzemieślnik musi tylko wykonać kilka kroków w celu uzyskania materiału (co uniemożliwia rzemieślnikowi transportu materiału przez całą mapę). Kiedykolwiek rzemieślnik odbiera materiał z magazynu, koloniści prowadzący transport będą automatycznie pobierać więcej materiałów, aby uzupełnić składowisko. Inni koloniści pokonują czasochłonne dalekie dystanse, podczas gdy rzemieślnik koncentruje się na tworzeniu przedmiotów.