FANDOM


Rąb drzewo - rozkaz wydawany kolonistom za pomocą architekta w zakładce inne. Można też użyć klawisza B. Rozkaz rąbania drzewa można użyć tylko na dorosłych drzewach. Koloniści zajmują się tym, gdy ich aktualny priorytet to wycinanie. Po tym otrzymujemy nieco bali, które nie są znoszone przez drwala, lecz przez tragarza. Nie jest to akcja wymagana przy sztucznych lasach.