FANDOM


Koloniści - ludzie, należący do frakcji gracza, znajdujące się pod jego pośrednią kontrolą.

Tworzenie kolonistów Edytuj

Tworzenie kolonistów odbywa się przed rozpoczęciem rozgrywki. Niestety kolonistów możemy tylko dzięki wybraniu opcji "Losuj" i czekaniu na najbardziej zadowalający efekt. Mamy bezpośredni wpływ tylko na zmianę imię, nazwiska i ksywki, która wyświetla się pod postacią w grze. Z modem EDB Prepare Carefully możemy edytować wszystkie parametry kolonistów.

Praca Edytuj

Dostęp do okna praca uzyskujemy bo wybraniu jej na dole ekranu. Tutaj można ustalić który kolonista wykonuje jakąś czynność i z jakim "priorytetem". Wybiera się to przez zwykłe kliknięcie na kwadracik pod daną dziedziną. Można także włączyć bardziej zaawansowany "priorytet manualny" polegający na przypisaniu danej dziedzinie cyferki od jednego do czterech. Jeden to priorytet największy i to dany kolonista będzie robić jako pierwsze. Jeżeli czynności mają taki sam ręczny priorytet, wówczas o kolejności ich wykonywania decyduje kolejność domyślna.